Skip to content

Dirbtinės šviesos raida

PL 

Rozwój oświetlenia przed użyciem elektrycznym

Pierwsze źródła światła były dla człowieka naturalne – to światło odbite przez słońce i księżyc, jednak, aby przedłużyć ilość światła potrzebnego do pracy, konieczne było użycie umysłu. Ludzka umiejętność wydobywania światła odnosi się do czasu, w którym nauczył się kontrolować ogień, na przykład przy użyciu drewna opałowego. Następnie używane lampy naftowe, świece. Ich zaletą jest stałe, nieprzerwane źródło światła, niezależnie od tego, czy jest to dzień czy noc. Główną wadą tych źródeł światła – jest jednak częste wymienianie bardzo płonącego materiału. Lampy naftowe oraz żarówki gazowe, które były w stanie świecić dłużej i bardziej wydajnie, powstały w wyniku rozwoju oświetlenia. Można tu również zobaczyć prymus naftowy – niewielką kuchenkę gazową do gotowania, która w razie potrzeby może być stosowana jako źródło światła.

Drewno opałowe. Świeczniki. Primus naftowy. Szwecja, XX wiek, 5 dekada.
Lampy naftowe. XX wiek, 1 połowa.

 

RU

Развитие освещения до начала использования электричества

Первые источники освещения для человека были естественные – это отражающийся солнечный и лунный свет, но, желая продлить время необходимого для выполнения работ освещения, пришлось воспользоваться сообразительностью. Навык человека получать свет связан со временем, когда люди научились пользоваться огнем, например, используя дрова. Позже в использование вошли баланды, масляные лампы, свечи. Их достоинство – постоянный, непрерывный источник света, в независимости от того, день теперь или ночь. Все же основным недостатком этих средств освещения стала постоянная потребность заменить сам горящий материал. Совершенствуя средства освещения, были созданы керосиновые лампы и газовые фонари, которые могли гореть дольше и эффективнее. Также тут можете увидеть керосиновый примус – маленькую газовую плиту для приготовления пищи, которая, при необходимости, может применяться и в качестве источника освещения.
Дрова. Подсвечники. Керосиновый примус. Швеция, 5 десятилетие XX в.
Керосиновые лампы I половина XX в.

Skip to content