Skip to content

Energetikos ir technikos muziejų lanko įvairaus amžiaus kultūros mėgėjai

Liepą kvietėme įvairaus amžiaus muziejaus lankytojus palikti atsiliepimus apie Energetikos ir technikos muziejaus, paslaugas, veiklas, pasidalinti savo vertinimais ir lūkesčiais. Su atliktu lankytojų anketų tyrimu – „Lankytojų nuomonės tyrimas apie Energetikos ir technikos muziejaus teikiamas paslaugas ir jų kokybę“ – galite susipažinti šiame įraše. Tikslūs tiriamųjų duomenys neatskleidžiami dėl duomenų apsaugos ir muziejaus privatumo taisyklių. Surinktos ir internetu gautos anketos vertintos tik šio tyrimo imtyje ir buvo skirtos:

 • išanalizuoti ir daugiau sužinoti apie muziejaus lankytojų auditoriją;
 • tirti muziejaus paslaugų kokybiškumą ir populiarumą;
 • sužinoti, iš kur lankytojai žino apie muziejų ir kokiais kanalais domisi jo veiklomis;
 • sužinoti, kokios veiklos ir temos ateityje būtų populiarios lankytojams.

Kiekybinį tyrimą parengė muziejaus administracija. Užduoti siauri, speficiniai klausimai. Parengtas anketas buvo galima užpildyti muziejuje arba internetu, per „Google“ formą. Lankytojai buvo kviečiami ir atsiųsti laiškus muziejaus el. paštu. Vertintos tik pilnai užpildytos anketos. Jos buvo anoniminės.

Tyrimo metu sužinota, kad daugiausia lankytojų (61,3 proc.) apie muziejų žinojo ir anksčiau, 25,8 proc. respondentų jame yra lankęsi anksčiau. Vienodas tirtųjų respondentų skaičius šio tyrimo imtyje atsakė, kad muziejų rekomendavo draugai ir (ar) artimieji (22,6 proc.) arba apie jį sužinojo iš socialinių tinklų („Facebook“, „Instagram“, taip pat 22,6 proc.). Tai patvirtino hipotezę, kad dauguma teigiami vertinimai apie muziejų sklinda „iš lūpų į lūpas“ ir kad paveikiausia komunikacijos forma esant nedideliam reklaminiam biudžetui yra socialiniai tinklai.

Tyrimo metu taip pat domėtasi, kokio amžiaus lankytojai bei kaip dažnai jie (jos) lankosi muziejuose, galerijose ar kitose kultūros įstaigose. Vertinant amžiaus kategorijas, daugiausia respondentų buvo 25-35 ir 35-45 metų amžiaus. Dauguma gyvena didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Utenoje ir kitur. Nedidelę dalį (3,2 proc.) sudarė ukrainiečių lankytojų atsakymai.

Vertinant respondentų atsakymus, akivaizdu, kad dauguma jų buvo dažn kultūros vartotojai: kartą per mėnesį kultūros įstaigose lankėsi 32,3 proc., 2-3 kartus per mėnesį – 16,1 proc., 2-3 kartus per metus – 32,3 proc.

Beveik pusė respondentų muziejuje be savarankiško apsilankymo rinkosi ir papildomas paslaugas: ekskursijas ir mokslinius eksperimentus savaitgaliais – analogiškai 38,7 ir 38,7 proc., edukacijas rinkosi 32,3 proc. Penktadalis respondentų sudalyvavo ir nemokamuose Kultūros ministerijos remtuose užsiėmimuose „Skorinos spaudos dirbtuvėse“. Pabėgimo kambaryje lankėsi kas dešimtas.

80,6 proc. respondentų rekomenduotų muziejuje apsilankyti ir draugams ar artimiesiems. Nuomonės šiuo klausimu neturėjo 6,5 proc. Nerekomenduotų 3,2 proc. Patenkintų respondentų, kurie rekomenduotų panašų apsilankymą, buvo daug daugiau.

Ateityje muziejaus lankytojams būtų aktualu: apsilankyti naują ekspoziciją (67,7 proc.), apsilankyti stogo terasoje (61,3 proc.), sudalyvauti nemokamuose užsiėmimuose ir apsilankyti parodose (atitinkamai 41,9 proc. ir 41,9 proc.). Akivaizdu, kad egzistuoja poreikis aplankyti daugiau naujų erdvių, parodų, užsiėmimų ir kitų renginių, ypač tu, kurie būtų nemokami.

Muziejaus komunikacijoje ir socialiniuose tinkluose respondetams būtų aktualiausia sužinoti: apie naują ekspoziciją (67,7 proc.), būsimus užsiėmimus vaikams, paaugliams, šeimai (61,7 proc.), nemokamus renginius (58,1 proc.), muziejaus ekponatus (45.2 proc.), meno parodas (32,3 proc.), techniką (35,5 proc.), energetiką (22,6 proc.). Klausime buvo galima rinktis daugiau nei vieną atsakymą. Visos muziejuje vykdomos veiklos buvo aktualios lankytojams.

Apibendrinant, respondentai, atsakę į tyrimo anketos klausimus, daugiausia buvo jauni 25-45 mtų lankytojai, atvykę iš didžiųjų miestų ir įpratę vartoti kultūros paslaugas, dėl to jiems būtų aktualios tiek būsimos muziejaus parodos, ekspozicijos, naujos erdvės, tiek šviečiamoji, edukacinė komunikacija – socialiniuose tinkluose daugiau skelbti apie mokslą, techniką, energetiką, muziejaus eksponatus ir nemokamus renginius. Visus aprašytus poreikius atlieps dar šiemet atidarysiamos ETM stogo terasa ir Virsmo saulė.

Pabaigai – keli labiausiai lankytojams įsiminę muziejaus eksponatai:

 • Ignalinos AE maketas
 • Veidrodžių kambarys
 • Elektrinės valdymo pulto simuliatorius
 • Pranciškaus Skorinos spausdinimo presas
 • Sovietinis butas
 • Čiuožykla, matuojanti greitį
 • Šarvuota „Mercedes-Benz“
 • Magnetinio lauko matavimo įrenginys
 • Kondensatorių salė
Skip to content