Skip to content

Garo katilas nr. 4

PL

KOCIOŁ PAROWY
ДКВР-20-23-370

Rosja, 1973 r.
Powierzchnia grzewcza – 458,5 m²
Ciśnienie – 13 atm
W normalnej pracy elektrowni woda dochodziła do kotłów ze skraplacza (temperatura – 25-30°C). Woda mogła wejść do kotłów po obu stronach (ubezpieczona przed potencjalnymi rurociągami w systemie). Przegrzana para z kotła przez kolektor parowy osiągnęła turbiny parowe.
Rysunek kotła parowego DKVR-20-23-370, 1972 r.

 

RU

ПАРОВОЙ КОТЕЛ
ДКВР-20-23-370

Россия, 1973 г.
Поверхность обогрева – 458,5 м²
Давление – 13 атм
В обычном режиме работы электростанции вода в котлы поставлялась из конденсаторов (его температура 25-30 °C). Вода в котлы могла попасть с двух сторон (для подстраховки от возможных поломок в трубопроводной системе). Накаленный пар из котла через паровой коллектор достигал паровые турбины.
Чертеж парового котла ДКВР-20-23-370, 1972 г.

Skip to content