Skip to content

Šokinėjantis žiedas

PL

SKACZĄCY PIERŚCIEŃ

Co mam robić?

Naciśnij pomarańczowy przycisk i obserwuj zamknięty i otwarty pierścień. Jeśli włączone jest czerwone światło, poczekaj, aż zgaśnie i dopiero wtedy naciśnij przycisk.

Na co zwrócić uwagę?

Po naciśnięciu przycisku zamknięty pierścień wyskakuje w powietrze, a otwarty pierścień się nie porusza.

Co warto wiedzieć?

Przycisk włącza elektryczność w cewce znajdującej się na dole wieży. Energia elektryczna zamienia zarówno cewkę, jak i zamknięty metalowy pierścień w magnesy. Powstała między nimi siła magnetyczna wyrzuca zamknięty pierścień w powietrze. Otwarty pierścień nie może przewodzić prądu i dlatego się nie magnesuje.

 

RU

ПРЫГАЮЩЕЕ КОЛЬЦО

Что делать?

Нажмите оранжевую кнопку и наблюдайте, что происходит с закрытым и открытым кольцом. Если горит красная лампочка, перед нажатием кнопки подождите, пока она погаснет.

На что смотреть?

После нажатия на кнопку закрытое кольцо подпрыгивает в воздух, а открытое не движется.

Чему научиться?

Кнопка включает электричество в бобине, расположенной внизу башни. Электричество и бобину и кольцо превращает в магниты. Возникающая между ними магнитная сила выбрасывает закрытое кольцо в воздух. По открытому кольцу электричество протекать не может, поэтому оно не намагничивается.

Skip to content