Skip to content

Stroboskopas

PL

STROBOSKOP

Co mam robić?

Naciśnij pomarańczowy przycisk. Obserwuj, co się dzieje. Obracając regulator lub zmieniając pozycję pokrętła, zmieniaj prędkość obracania się liny oraz jej napięcie.

Na co zwrócić uwagę?

Prędkość widocznej linki nie odpowiada jej rzeczywistej prędkości.

Co warto wiedzieć?

Stroboskop to migotająca lampa, która oświetla obracającą się linkę. Jeśli prędkość obrotowa jest większa lub mniejsza od prędkości migotania, powstaje złudzenie ruchu, ale jeśli linka zostanie obrócona jeden raz między migotaniem, wydaje się, że stoi w miejscu i nie porusza się. Stroboskopy służą do tworzenia iluzji, że przedmiot porusza się znacznie wolniej niż się wydaje.

 

RU

СТРОБОСКОП

Что делать?

Нажмите оранжевую кнопку. Наблюдайте, что происходит. Поворачивая регулятор или изменяя позицию ручки, изменяйте скорость вращения веревочки и ее натяжение.

На что смотреть?

Скорость видимой веревочки не совпадает  с ее реальной скоростью.

Чему научиться?

Стробоскоп – это мигающая лампочка, освещающая вращающуюся веревочку. Если скорость вращения больше или меньше частоты мигания, создается иллюзия движения, но, если веревочка между миганиями оборачивается один раз, кажется, что она стоит на месте и не движется. Стробоскопы используются для создания иллюзии того, что движение намного медленнее, чем кажется.

Skip to content