Skip to content

Bangius

PL

FALOWICZ

Co mam robić?

Przesuń dźwignię do przodu i do tyłu i obserwuj, co się dzieje. Następnie przesuń dźwignię w lewo i w prawo i znów obserwuj, co się dzieje.

Na co zwrócić uwagę?

Spirala zaczyna falować. Kierunek falowania zależy od ruchu dźwigni.

Co warto wiedzieć?

Przesunięcie dźwigni powoduje powstanie fal, które poruszają się wzdłuż lub w poprzek spirali, odbijając się do tyłu, lekko osłabione powracają do tyłu i tak do czasu, aż całkowicie się uspokoją. To ilustruje dwa rodzaje fal istniejące w środowisku: podłużne (dźwiękowe) i poprzeczne (świetlne).

 

RU

ВОЛНОВЩИК

Что делать?

Подвигайте рычаг вперед-назад и наблюдайте за тем, что происходит. Тогда подвигайте рычаг вправо – влево и снова наблюдайте, что происходит.

На что смотреть?

Спираль начинает волноваться. Направление волнения зависит от того, как двигается рычаг.

Чему научиться?

При движении рычага создаются волны, которые проходят вдоль или поперек спирали, отбиваются в конец и, несколько ослабленные, возвращаются обратно, и так волнуются, пока полностью не успокоятся. Это иллюстрирует два существующих в природе типа волн: продольные (звуковые) и поперечные (световые).

Skip to content