Skip to content

„Elektra. Kaip nušvito Vilnius?“

Minint tris jubiliejus (Vilniui – 700, pirmajai Vilniaus elektrinei – 120, Energetikos ir technikos muziejui – 20 metų) išleista istorinių pasakojimų, nematytų fotografijų ir komiksų rinktinė, kurioje atsiskleidžia įdomiausi faktai apie Lietuvos sostinę.

5 kg lašinių galėjo išgelbėti Vilniaus centrinę elektrinę nuo susprogdinimo Antrojo pasaulinio karo metais. Kaip būsimas prezidentas Juzefas Pilsudskis įvykdė traukinio apiplėšimą, Vilnių siaubė potvyniai, elektrinės darbuotojas buvo pasodintas į KGB kalėjimą už tai, kad elektrinės šynos nudažytos Lietuvos vėliavos spalvomis, o muziejaus administracinio pastato stogelį puošianti skulptūra „Elektra“ (arba Zosė) nugriauta dėl prietarų.

Knygą „Elektra. Kaip nušvito Vilnius?“ sudarė Energetikos ir technikos muziejaus darbuotojai – vyr. fondų saugotojas, istorikas Vladas Burokas, menotyrininkė Gintarė Urniežė, meninė redaktorė – Skaistė Balkytė, iliustravo Povilas Baranauskis. Gausiai iliustruota Vilniaus modernėjimo istorija įtrauks ne vien istorijos mylėtojus.

Išleido VšĮ Lietuvos energetikos muziejus, 2023 m.

Knygą galite įsigyti muziejaus infocentre (kaina 10 Eur) ir knygos.lt.

Skip to content