Skip to content

ES INVESTICIJOS

Šiuo metu Energetikos ir technikos muziejuje yra įgyvendinamas projektas „Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas (atnaujinant ir sukuriant ekspozicines erdves)“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-01-0004, finansuojamas pagal 2014–2020 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę, skirtą modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą.

Iki projekto pradžios buvusi Energetikos ir technikos muziejaus infrastruktūra netenkino lankytojų poreikių ir neužtikrino pakankamo teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės: ribotos galimybės naudotis teikiamomis paslaugomis fizinę judėjimo negalią turintiems asmenims, besilaukiančioms moterims, jaunoms šeimoms ir senjorams.

Projekto įgyvendinimo metu rekonstruojamas pastatas, esantis adresu Rinktinės g. 2, Vilnius, vykdomi viešųjų pirkimų konkursai lankytojų aptarnavimui būtinai įrangai ir baldams įsigyti. Kultūros įstaigoje diegiami inovatyvūs technologiniai sprendimai, skatinantys kūrybišką informacijos pateikimą skirtingoms lankytojų grupėms ir lankytojų įtraukimą į potyriais grįstą pažinimo procesą.

Moderniais technologiniais sprendimais kuriamas traukos centras, kuriame vyks įvairūs edukaciniai užsiėmimai, kūrybinės veiklos ir kultūriniai renginiai. Atsižvelgiant į tai, gerinama kultūros įstaigos teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas. Tikimasi, kad modernizuota, šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkanti kultūros infrastruktūra prisidės prie aukštesnės kokybės kultūros paslaugų sukūrimo ir skatins papildomus lankytojų srautus.

Finansuojama iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.

www.esinvesticijos.lt

Skip to content