Skip to content

Edisono lemputė

PL

Kto wykorzystowal żarówkę?

W 1802 r. Humphry Davy, brytyjski naukowiec, wykorzystuje elektrycznie podgrzewane światło do wytwarzania prądu elektrycznego – podejmowane są próby stworzenia niezawodnej i taniej żarówkę. Od tego czasu naukowcy pracują nad rozwojem żarówek, aby stworzyć tanie i ognioodporne włókno i szukać sposobów na jak najskuteczniejsze usuwanie tlenu z bańki – materiałów spalania.
Wynalazcy praktycznych żarówek można uznać za brytyjskiego Josepha Swana i amerykańskiego Thomasa Edisona. W 1879 r. oni produkują żarówki, wykorzystując przędzę filamentową z zawiasową bawełną z bambusem, dzięki czemu żarówki stają się stosunkowo niezawodne i tanie.
Pierwsze żarówki tylko 0,5% dostarczona im energia zamieniła się w światło, a reszta, 99,5%, zamieniła się w ciepło.

Żarówka Edisona: 1. Obudowa szklana 2. Żarnik wolframowy 3, 4. Drut kontaktowy 5. Druty wsporcze (podtrzymujące) 6. Stopa szklana 7. Drut kontaktowy 8. Kubek 10. Izolacja szklana 10. Kontakt elektryczny

 

RU

Кто изобрел лампочку?

В 1802 г. британский ученый Гарфи Дави (Humphry Davy) использует накаленный электричеством металл для освещения – начинаются попытки создать надежную и дешевую электрическую лампочку накала. С того времени ученые , совершенствуя электрические лампочки, стремились изобрести дешевую и устойчивую к перегоранию нить накала, также искали способы, как наилучшим образом из лампочки устранить кислород – вещество, необходимое для горения.
Изобретателями практичных лампочек накала можно считать британца Йозефа Свана (Joseph Swan) и американца Томаса Эдисона (Thomas Edison). В 1879 г. они изобретают лампочки, используя в качестве нитей накала обугленный хлопок и бамбук, поэтому лампочки становятся условно надежными и дешевыми.
Первые лампы накала в свет перерабатывали только 0,5 процентов поставляемой им электроэнергии, а остаточная часть, 99,5 процентов, превращалась в тепло.
Лампочка Эдисона: 1. Стеклянная оболочка. 2. Вольфрамовая нить 3,4 Контактные проволочки 5. Вспомогательные (поддерживающие) проволочки 6. Стеклянная ножка 7. Контактный шнур 8. Цоколь 9. Стеклоизоляция 10. Электрический контакт

Skip to content