Skip to content

Elektromagnetiniai garsai

PL

DŹWIĘKI ELEKTROMAGNETYCZNE

Co mam robić?

Naciśnij zielony przycisk znajdujący się obok urządzenia elektrycznego i umieść urządzenie na białym kwadracie.

Na co zwrócić uwagę?

Zwróć uwagę na to, w jaki sposób zmienia się dźwięk generowany przez urządzenie elektryczne, gdy zmienia się tryb działania lub pozycja urządzenia.

Co warto wiedzieć?

Wszystkie urządzenia elektryczne, nawet te w trybie czuwania, emitują fale elektromagnetyczne, których nie słyszymy. To urządzenie przekształca fale elektromagnetyczne w dźwięki, który słyszymy. Wraz ze zmianą trybu działania lub pozycji urządzenia elektrycznego, zmienia się także dźwięk tworzony przez fale elektromagnetyczne emitowane przez to urządzenie.

 

RU

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗВУКИ

Что делать? 

Нажмите на зеленую кнопку рядом с электроприбором и поставьте прибор на белый квадрат.

На что смотреть?

Обратите внимание: как изменяется издаваемый электроприбором звук после изменения его состояния, позиции.

Чему научиться?

Все электроприборы, даже находясь в дежурном режиме, издают электромагнитные волны, которые услышать мы не можем. Это приспособление превращает электромагнитные волны в звуки, которые мы в состоянии услышать. По мере изменения состояния работы или позиции электроприбора изменяется и звук, создаваемый издаваемыми им электромагнитными волнами.

Skip to content