Skip to content

Energetikos ir technikos muziejus lankėsi Visagino savivaldybėje ir IAE

Birželio 22 d. Energetikos ir technikos muziejus lankėsi Visagino savivaldybėje ir Ignalinos atominėje elektrinėje. Muziejaus direktorius Mykolas Bistrickas ir vyr. gidas Žilvinas Mikulėnas susitiko su Visagino savivaldybės meru Erlandu Galaguz, laikinai einančia administracijos direktoriaus pareigas Aušra Andrijauskiene, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Viktorija Abaravičiene, VšĮ Visagino miesto muziejaus direktore Danute Lisauskiene bei aptarė galimas bendradarbiavimo galimybes populiarinant energetikos temą ir objektus.

Mykolas Bistrickas. Visagino savivaldybės (visaginas.lt) nuotraukos

„Susitikimo metu aptarėme energetikos populiarinimo galimybes. Papasakojome, kaip dirbome kurdami Virsmo salę, kaip ši ekspozicija atrodo Lietuvos ir Europos kontekste, kaip galime prisidėti ir bendradarbiauti kuriant naują modernų Energijos centrą Visagine“, – sakė M. Bistrickas.

Po susitikimo muziejaus atstovai apsilankė Ignalinos atominės elektrinės valdymo skydo simuliatoriuje. „Šį objektą būtina išsaugoti ir interaktyviai pristatyti visuomenei. Uždarius elektrinę, ji liks tik istoriniuose dokumentuose. Jauno Visagino miesto istorija mums ypač svarbi. Energijos centras pasakotų miesto istoriją, sukurtų naują traukos centrą. Iš dalies, kalbėdami apie Visagino istoriją, kalbame apie pasaulio ateitį – branduolinė fizika (branduolių skilimas ar termobranduolinė sintezė) yra ateities energetika. Dirbdami kartu galime didinti susidomėjimą, netiesiogiai stiprinti energetikos sektorių“, – kalbėjo M. Bistrickas.

Muziejaus vyr. gidas Ž. Mikulėnas dalyvauja tarptautiniame branduolinio kultūros paveldo projekte „NuSpaces“ („Nuclear Spaces: Communities, Materialities and Locations of Nuclear Cultural Heritage“, liet. Branduolinės erdvės: branduolinio kultūros paveldo bendruomenės, materialumas ir vietos). Dėl atominių elektrinių (AE) eksploatavimo nutraukimo daugelyje Europos šalių randasi nauja – branduolinio paveldo – kultūros sritis. Projekto darbo grupė siekia nubrėžti gaires saugiai branduolinių objektų išsaugojimo praktikai.

Skip to content