Skip to content

ENERGIA DO PRODUKCJI

 

Źródła energii do produkcji:

  • Gazu ziemnego
  • Produkty olejowe
  • Węgiel
  • Odnawialne źródła energii (słońce, wiatr, biomasa)
  • Elektryczność

Prawie połowa energii pozyskiwanej przez ludzkość jest zużywana w produkcji.. Obejmuje to wydobycie surowców, budownictwo, rolnictwo i przemysł spożywczy oraz produkcję różnych materiałów i przedmiotów. Aby zmniejszyć zanieczyszczenie planety i wykorzystanie zasobów, które przyczyniają się do zmian klimatycznych, dąży się do tego, aby produkcja była jak najbardziej zrównoważona i aby cała energia wykorzystywana do produkcji pochodziła z odnawialnych, czystych źródeł energii.

 

WCZORAJ

 

– Przed pierwszą rewolucją przemysłową głównymi źródłami energii w produkcji były SIŁA MIĘŚNIOWA ZWIERZĄT oraz PALIWA STAŁE.

– Wraz z rozwojem SILNIKA PAROWEGO praca ręczna została zastąpiona pracą maszynową, mnożyły się fabryki, w których zastosowanie maszyn napędzanych parą zwiększyło wydajność produkcji (I rewolucja przemysłowa).

– Po rozbudowie INFRASTRUKTURY ELEKTRYCZNEJ powstało wiele fabryk z liniami transportowymi. To sprawiło, że wiele artykułów gospodarstwa domowego stało się tańszych (druga rewolucja przemysłowa).

 

DZISIAJ

 

– Pojawienie się KOMPUTERÓW i MASZYN STEROWANYCH KOMPUTEROWO (maszyny CNC) pozwala na optymalizację produkcji oraz oszczędność materiałów i energii (III rewolucja przemysłowa).

– Różne typy DRUKAREK TRÓJWYMIAROWYCH pozwalają na produkcję prototypów lub części na zamówienie z różnych materiałów (plastik, metal, beton) przy niższych kosztach.

– ROBOTYZACJA i INTERKOMUNIKACJA POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ umożliwia znacznie szybsze projektowanie i wytwarzanie nowych produktów (czwarta rewolucja przemysłowa).

 

JUTRO

 

– Projektowanie i produkcja będą realizowane przez ROBOTY ZE SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ.

– AUTONOMICZNE ROBOTY będą uprawiać rośliny i zwierzęta w rolnictwie.

– ZROBOTYZOWANE SYSTEMY pozwolą budować domy bez ingerencji człowieka.

– Technologie DRUKOWANIA TRÓJWYMIAROWEGO pozwolą na drukowanie fragmentów ludzkiego ciała.

 

WYZWANIE

 

– Roboty można przystosować do mniej istotnej produkcji.

– Usiądź na krześle i pozwól, aby ten robot cię narysował.

– Zobacz, jak robot cię widzi i rysuje twój portret.

– Otrzymasz kwant energii za narysowany portret.

– Możesz użyć portretu, aby uzyskać certyfikat energetyczny.

 

! Muzeum nie gromadzi malowanych portretów.

Skip to content