Skip to content

ENERGIA WODNA

CO TO JEST HYDROENERGIA?

 

Hydroenergia to rodzaj energii odnawialnej, w której energia potencjalna lub kinetyczna wody może być wykorzystana do wykonywania pracy mechanicznej i wytwarzania energii elektrycznej przez tamy i ruch wody w rzekach, przypływy i fale.

 

ELEKTROWNIA WODNA 

 

Na świecie wykorzystywana jest głównie energia potencjalna wody, dla gromadzenia której buduje się tamy. Budując tamę, poziom wody z jednej strony staje się wyższy, a z drugiej – niższy. Spływająca w dół woda napędza turbiny, które z kolei napędzają generatory elektryczne. Elektrownie wodne nadają się szczególnie do budowy w górach, gdzie rzeki mają wysokie nachylenia.

 

ELEKTROWNIA PŁYWOWA

 

Ze względu na pływy spowodowane przez księżyc, w oceanach przemieszczają się duże ilości wody, których ruch jest łatwy do przewidzenia. Na wybrzeżach i cieśninach, gdzie występują największe pływy i najsilniejsze prądy wodne, instalowane są podwodne turbiny do produkcji energii elektrycznej. Ze względu na złożoność technologii i wysokie koszty produkcji urządzeń, ten rodzaj energii dopiero teraz zaczyna być szerzej wykorzystywany.

 

ELEKTROWNIA FALOWA

 

Napędzane wiatrem fale wodne generują duże ilości energii, którą można wykorzystać do wytwarzania energii elektrycznej za pomocą szeregu technologii wykorzystujących energię fal. Elektrownie falowe nadają się nie tylko do wytwarzania energii elektrycznej, ale także do odsalania wody czy pompowania. Mogą być zintegrowane z odnawialnymi technologiami słonecznymi lub wiatrowymi.

 

WYZWANIE:

 

– Pohuśtaj się na huśtawkach.

– Huśtawka jest podłączona do pompy wodnej.

– Im dłużej kręcisz, tym więcej wody podniesiesz.

– Ruch wody w dół będzie generował energię elektryczną w elektrowniach falowych i pływowych, a także w elektrowni wodnej wybudowanej obok tamy.

– Generuj Quantum energii w elektrowniach.

 

JAK KORZYSTAMY Z ENERGII WODNEJ?

 

WCZORAJ

 

– POMPY WODNE służące do pompowania wody na pola żniwne.

– MŁYNY WODNE mieliły mąkę.

– KOŁA WODNE przetwarzały energię wody na energię mechaniczną, którą wykorzystywano w fabrykach do obracania krosien.

 

DZISIAJ

 

– ELEKTROWNIE HYDROELEKTRYCZNE ZATOPOWE wytwarzają energię elektryczną poprzez spiętrzenie rzek.

– ELEKTROWNIE HYDRAULICZNE działają jako magazyny energii elektrycznej o bardzo dużej pojemności.

 

JUTRO

 

– ELEKTROWNIE WODNE NA WODĘ PŁYWAJĄCĄ będą wytwarzać energię elektryczną wykorzystując energię płynących wód rzecznych.

– Technologie falowe będą dalej rozwijane i integrowane z innymi źródłami energii odnawialnej, szukając tańszych i bardziej efektywnych sposobów produkcji energii elektrycznej.

– Przy brzegach i przy brzegach, gdzie największe fale i najsilniejsze prądy wodne, działać będą siłownie falowe.

 

DLACZEGO HYDROENERGIA JEST ODNAWIALNYM ŹRÓDŁEM ENERGII?

 

– Energia słoneczna odparowuje wodę ze zbiorników na Ziemi, a para wodna unosi się do atmosfery.

– Kiedy para dociera do chłodniejszej warstwy atmosfery, skrapla się, tworząc chmury.

– Woda spada w postaci deszczu i śniegu, uzupełniając zapasy w oceanach, jeziorach i rzekach.

Energia wodna nazywana jest odnawialnym źródłem energii, ponieważ zbiorniki wodne na Ziemi są stale uzupełniane przez opady atmosferyczne.

Skip to content