Skip to content

ETM ekskursijos ir edukacijos – rusų ir ukrainiečių kalbomis

Apie mokslą – įtraukiančiu ir interaktyviu būdu. Ar žinojote, kad ETM ekskursijas ir edukacines programas galite registruoti ir rusų/ukrainiečių kalbomis. Muziejuje dirbanti gidė-edukatorė iš Ukrainos Anastasiia Betskovska veda šiuos užsiėmimus:

  • Apžvalginė ekskursija po pirmąją Vilniaus elektrinę;
  • „Diena elektrinėje“ – su muziejaus įrengimais susipažįstame dėvėdami elektrinės darbuotojų šalmus, atliekame mokslinį eksperimentą;
  • Ekskursija po interaktyvią salę „Technikos mokslas ir technika vaikams“ – tinka nuo 4 metų ir šeimoms su mažais vaikais;
  • Mėgiamiausia programa nuo pirmokų iki suaugusiųjų „Iliuzija – mokslas, mistika ar apgaulė?“;
  • „Skorinos spaudos dirbtuvės“ – šiemet minime baltarusių leidėjo, Vilniuje išspausdinusio pirmąją knygą LDK, Pranciškaus Skorinos metus.

Anastasiia į Lietuvą atvyko iš Kijivo, kur dirbo pradinių klasių mokytoja, taip pat moko privačioje mokykloje ir pati mokosi lietuvių kalbos.

Registruokite savo klasę tel. (+370 5) 275 4312 arba el. paštu [email protected]. Visas ETM edukacines programas, suskirstytas pagal amžiaus grupes rasite čia.

Вы можете зарегистрировать туры и образовательные программы ETM на русском/украинском языках. Анастасия Бецковская, экскурсовод-педагог из Украины, работающая в музее, проводит следующие занятия:

  • Обзорная экскурсия по первой Вильнюсской электростанции;
  • «День на электростанции» – знакомимся с оборудованием музея в касках работников электростанции, проводим научный эксперимент;
  • Экскурсия по интерактивному залу «Технические науки и технологии для детей» – подходит для семей с маленькими детьми от 4 лет;
  • Любимая передача от первоклассников и взрослых «Иллюзия – наука, мистика или обман?»;
  • «Мастерская прессы Скорины» – в этом году мы отмечаем год Пранцишкауса Скорины, белорусского издателя, который издал в Вильнюсе первую книгу LDK.

Запишитесь на занятие по тел. (+370 5) 275 4312 или по электронной почте [email protected].

Skip to content