Skip to content

Garso vamzdžiai

PL

RURY DŹWIĘKOWE

Co mam robić?

Uderz rakietą w koniec rury. Co słyszysz? Wypróbuj inną rurę – czy brzmi inaczej?

Na co zwrócić uwagę?

Grając na długich rurach wytworzysz dźwięki niskie, a na krótkich – dźwięki wysokie.

Co warto wiedzieć?

Po uderzeniu w koniec rury, powstaje fala dźwiękowa, która wędruje po tej rurze do góry. Kiedy fala dociera do drugiego końca, część fali wychodzi z rury, a pozostała część odbija się z powrotem. Powietrze wewnątrz rury zaczyna wibrować i wytwarza dźwięk. Gdy rura jest krótsza, „wędrówka” fali dźwiękowej do góry i w dół zajmuje mniej czasu, co powoduje szybsze wibracje. Im szybsze wibracje, tym wyższy dźwięk, dlatego im krótsza rura, tym wyższy dźwięk.

 

RU

ЗВУКОВЫЕ ТРУБЫ

Что делать?

Ударьте ракеткой по концу трубы. Что слышите? Испытайте другую трубу – она звучит иначе?

На что смотреть?

«Играя» на длинных трубах создадите низкие звуки, а на коротких  – высокие.

Чему научиться?

Ударив по концу трубы, по ней наверх поднимается звуковая волна. Когда волна достигает противоположного удару конца, часть ее выходит из трубы, а другая часть направляется назад. Находящийся внутри трубы воздух начинает вибрировать и создает звук. Когда труба более короткая, у звуковой волны есть меньше времени ходить ввн\ерх-вниз, поэтому вибрация более быстрая. Чем быстрее вибрация, тем выше звук, поэтому, чем короче труба, тем выше звук.

 

Skip to content