Skip to content

Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas (atnaujinant ir sukuriant ekspozicines erdves)

Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas (atnaujinant ir sukuriant ekspozicines erdves)“

APIE PROJEKTĄ

Projekto numeris – 07.1.1-CPVA-R-305-01-0004.
Projekto pavadinimas – „Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas (atnaujinant ir sukuriant ekspozicines erdves)“.
Projekto vykdytojas – VšĮ Lietuvos energetikos muziejus
Skirta finansavimo suma – 2 819 911 Eur
Projekto pradžia – 2018 01 18
Projekto pabaiga – 2019 12 31

Šiuo metu esama Energetikos ir technikos muziejaus infrastruktūra netenkinta lankytojų poreikių ir neužtikrina pakankamo teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės, t. y. ribotos galimybės naudotis teikiamomis paslaugomis fizinę judėjimo negalią turintiems asmenims, besilaukiančioms moterims, jaunoms šeimoms ir senjorams. Atsižvelgiant į tai ir remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-837 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ (aktuali 2017 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-1180 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. ĮV-837 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ pakeitimo“ redakcija) šiam projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti pastatą, esantį adresu Rinktinės g. 2, Vilnius, ir įsigyti lankytojui aptarnavimui būtiną įrangą bei baldus. Kultūros įstaigoje bus diegiami inovatyvūs technologiniai sprendimai, skatinantys kūrybišką informacijos pateikimą skirtingoms lankytojų grupėms bei lankytojų įtraukimą į potyriais grįstą pažinimo procesą. Moderniais ir technologiniais sprendimais bus sukurtas traukos centras, kuriame bus organizuojami įvairūs edukaciniai užsiėmimai, kūrybinės veiklos ir kultūriniai renginiai. Atsižvelgiant į tai, bus pagerinta kultūros įstaigos teikiamų paslaugų kokybė, prieinamumas. Tikimasi, kad modernizuota, šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkanti kultūros infrastruktūra prisidės prie aukštesnės kokybės kultūros paslaugų sukūrimo bei skatins papildomus lankytojų (apsilankymų) srautus.

Skip to content