Skip to content

Jokūbo kopėčios

PL

DRABINA JAKUBA

Co mam robić?

Naciśnij pomarańczowy przycisk.

Na co zwrócić uwagę?

Między dwiema metalowymi elektrodami pojawi się iskra. Iskra wzniesie się do góry i zniknie.

Co warto wiedzieć?

Między dwiema elektrodami powstaje znaczna różnica napięcia. Powoduje to rozładowanie – łuk elektryczny, który rozgrzewa powietrze do ponad 2200°C. Gorące powietrze unosi się w górę i jest łatwiej jonizowane. Ponieważ opór rozgrzanego gazu jest niższy, łuk elektryczny może również wystąpić tam, gdzie pręty są bardziej oddalone od siebie.

 

RU

ЛЕСТНИЦА ИАКОВА

Что делать?

Нажмите оранжевую кнопку.

На что смотреть?

Между двух металлических электродов возникнет искра. Искра будет подниматься наверх и исчезнет.

Чему научиться?

Между двумя электродами возникает большая разница в напряжении. Это создает разряд – электрическую дугу, которая накаляет воздух более чем на 2200°C. Горячий воздух поднимается вверх и легче ионизируется. Поскольку сопротивление накаленного газа меньше, электрическая дуга может возникнуть и там, где  стержни более отдалены друг от друга.

Skip to content