Skip to content

Kondensatorių salė

PL

Części kondensatoru

W piwnicy pierwszej elktrowni miasta Wilna, znajdują się trzy kondensatory turbin parowych, zlokalizowane w podziemiach budynku turbiny, dwa potężne kotły (wydajność 1250 m3/godz.), pompy do uzupełniania wody, jednostki rozdziału mocy, wszystkie rurociągi parowe i wodne .
Do oznaczenia rurociągów używano różnych kolorów: zimna woda płynęła w kolorze niebieskim, para – czerwona, gorąca woda – zielona rurka.

 

RU

Зал конденсаторов

В подвальных помещениях первой Вильнюсской городской электростанции, находящихся под турбинным залом, установлены три конденсатора паровых турбин, два мощных насоса термофикационной воды (производительность 1250 м3/ч.), смазочная подшипников, насосы пополнения воды, оборудование распределения электричества, все паровые и водные трубопроводы.
Для маркировки трубопроводов использовались разные цвета – холодная вода шла по синим, пар – по красным, горячая вода – по зеленым трубопроводам.

Skip to content