Skip to content

Kondensatorius

PL

KONDENSATOR PAROWY

Kondensator turbiny parowej AEG.

Zainstalowany w 1947 roku razem z turbiną AEG (1911 r.).

Kondensator turbiny parowej ponownie pary wróciły do wody. Woda w elektrowni krążyła w zamkniętym kole: kocioł parowy, turbina, kondensator. Woda chłodząca skraplacza została pobrana ze studni lub Neris, a przejęta przez ciepło, jest odprowadzana do rzeki. Od 1962 roku ta woda była używana do ogrzewania Žirmūnai i okolic.
Instalacja kondensatora, 1928 r.
Edward Biszewski, Wice-dyrektor elektrowni, po prawej stronie.
Rysunek kondensatoru, XX wieku, druga cz.

 

RU

КОНДЕНСАТОР ПАРА

AEG конденсатор пара турбины.
Установлен в 1947 г. вместе с турбиной AEG (1911 г.).
Конденсатор пар, выбрасываемый паровой турбиной, снова превращал в воду. На электростанции вода циркулировала по замкнутому кругу: паровой котел, турбины, конденсатор. Вода для охлаждения конденсатора бралась из колодцев или Нериса и, забрав тепло, спускалась в реку. С 1962 г. Эта вода использовалась для отопления района Жирмунай и других близлежащих кварталов.
Установка конденсатора, 1928 г.
Справа – Вице директор электростанции Эдвард Бижевский (Edward Biszewski).
Чертеж конденсатора, II половина ХХ в.

Skip to content