Skip to content

KONWERSJE ENERGII W ELEKTROWNIACH

SILNIK SPALINOWY

 

Podczas spalania biogazu w cylindrach silnika uwalniana jest energia, która wprawia silnik w ruch obrotowy.

 

KOMINY

 

Kominy mają za zadanie zapewnić spontaniczny dopływ powietrza do komory spalania, a także odprowadzać gazy powstające podczas spalania.

 

PALIWO ODPADOWE

 

Odpady powstałe w wyniku spalania lub innego wykorzystania paliwa.

 

SYSTEMY FILTRACJI

 

Systemy filtracji zbierają toksyczne substancje powstające podczas spalania.

 

KOMORA SPALANIA

 

Spalanie paliwa w komorze spalania uwalnia energię.

 

RDZEŃ REAKTORA JĄDROWEGO

 

W tej części reaktora energia uwolniona podczas rozszczepienia jąder uranu podgrzewa wodę, która przekazuje energię do wytwornicy pary.

 

WIEŻE SŁONECZNE

 

Jest to system, w którym lustra kierują energię słoneczną do ogrzewania kolektora stopionej soli zainstalowanego w wieży. Podgrzana stopiona sól dostarcza energię do generatora pary.

 

GENERATOR PARY

 

Woda podgrzana w generatorze pary zamienia się w parę.

 

SYSTEM GEOTERMALNY

 

W systemie geotermalnym z parą suchą, gorąca para wydobyta z ziemi napędza turbinę gazową.

 

TURBINA GAZOWA

 

Podgrzany gaz (para wodna lub palący się gaz ziemny) obraca turbinę, która przekazuje energię mechaniczną do generatora.

 

KONDENSATOR

 

W skraplaczu schłodzona para jest przekształcana w wodę. Energia uwalniana przez parę jest rozpraszana w środowisku.

 

KOŁO WIATRÓW

 

Koło wiatrów przekształca energię kinetyczną wiatru w mechaniczną energię obrotową.

 

TURBINA WODNA

 

Turbina przetwarza energię kinetyczną wody na energię mechaniczną obrotu.

 

REDUKTOR

 

Reduktor dostosowuje obroty turbiny do generatora.

 

GENERATOR ELEKTRYCZNY

 

W generatorze mechaniczna energia kinetyczna jest przetwarzana na energię elektryczną.

 

ELEKTROWNIA SŁONECZNA FOTOWOLTAICZNA

 

Elektrownie słoneczne fotowoltaiczne przetwarzają energię słoneczną bezpośrednio na energię elektryczną.

 

PODSTACJA TRANSFORMATOROWA

 

Podstacja transformatorowa koordynuje napięcie wytwarzanej energii elektrycznej do zasilania sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi.

 

FALOWNIK

 

Falownik przekształca prąd stały w prąd zmienny i dostraja częstotliwość do przesyłania przez sieć.

 

SIECI PRZESYŁOWE I DYSTRYBUCYJNE

 

Energia elektryczna jest przesyłana do konsumentów za pośrednictwem tych sieci.

 

BATERIE I HYDROAKUMULACJE ELEKTRYCZNE

 

Różnice między wytwarzaniem a zużyciem energii elektrycznej niwelowane są poprzez magazynowanie energii w elektrowniach hydroakumulacyjnych i różnego rodzaju bateriach.

 

KONSUMENTY

 

Ludność, przemysł, transport.

 

SYSTEM KOGENERACJI

 

Po włączeniu układu kogeneracyjnego nadwyżka ciepła jest przekazywana konsumentom.

 

SYSTEM TRIGENERACJI

 

Po włączeniu układu trójgeneracyjnego część nadwyżki ciepła zamieniana jest na chłód, który jest dostarczany konsumentom.

 

RODZAJ ENERGII LUB PALIWA:

 • Energia wiatrowa
 • Wieże słoneczne
 • Elektrownie słoneczne fotowoltaiczne
 • Biomasa
 • Odpady komunalne
 • Mazut
 • Gaz
 • Węgiel
 • Energia jądrowa
 • Energia geotermalna
 • Hydroenergia
 • Biogaz

 

WYZWANIE: 

 

Wybierz rodzaj energii, obracając kołem i dowiedz się, gdzie jest rozprowadzana i jak jest wydobywana.

Dowiedz się, jakie technologie i jakie komponenty elektrowni są potrzebne do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła.

Zwróć uwagę, czy wybrany rodzaj energii i paliwa jest przyjazny dla środowiska.

Znając rodzaj energii i składniki potrzebne do jej wydobycia, otrzymasz Quantum energii.

Skip to content