Skip to content

Koriolio ratas

PL

KOŁO CORIOLISA

Co mam robić?

Naciśnij pomarańczowy przycisk, aby rozpocząć przepływ wody. Obróć koło i obserwuj strumienie wody.

Na co zwrócić uwagę?

Strumienie wody odchylają się.

Co warto wiedzieć?

Widzisz skutki efektu Coriolisa. Każda kropla strumienia wody porusza się prosto, różni się tylko ich punkt startowy. W powietrzu przez cały jest pasmo kropelek. Razem tworzą krzywą, ale każda kropla leci do środka po własnej indywidualnej prostej linii.

 

RU

КРУГ КОРИОЛИСА

Что делать?

Нажмите оранжевую кнопку, чтобы начала течь вода. Покрутите круг и наблюдайте, что происходит со струями воды.

На что смотреть?

Струи воды отклоняются.

Чему научиться?

Вы видите последствия эффекта Кориолиса. Каждая капля потока воды летит прямо, но различается начало их старта. В воздухе постоянно есть цепочка капель. Вместе они создают кривую, но каждая капля в середину падает по своему индивидуальному прямому пути.

Skip to content