Skip to content

Kosminės svarstyklės

PL

WAGI KOSMICZNE

Co robić?

Wybierz wagi i stań na nich. Wypróbuj inne i porównaj wyniki.

Na co zwrócić uwagę?

Są to specjalne wagi, które pokazują masę ciała na Jowiszu, Marsie i Księżycu.

Czego się nauczyć?

Nasza waga na Ziemi zależy od siły przyciągającej. Siła przyciągająca jest różna w różnych ciałach niebieskich i zależy od masy tego ciała. Odpowiednio nasza masa ciała różni się w zależności od tego, w którym ciele Układu Słonecznego się ważymy.

 

RU

КОСМИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

Что делать?

Выберите весы и встаньте на них. Испробуйте вторые и сравните результаты.

Что заметить?

Это специальные весы, показывающие вес Вашего тела на Юпитере, Марсе и на Луне.

Чему научиться?

Наш вес на Земле зависит от силы притяжения. Сила притяжения различается на различных небесных телах, от этого и зависит масса тела. Соответственно, вес нашего тела изменяется в зависимости от того, в каком теле Солнечной системы мы взвешиваемся.

Skip to content