Skip to content

Krumpliaračiai

PL

ŚCIANA KÓŁ ZĘBATYCH

Co robić?

Utwórz łańcuch z kół zębatych i przekręć pokrętło.

Na co zwrócić uwagę?

Każde koło zębate obraca się w przeciwnym kierunku niż będące przed nim. Niektóre elementy konstrukcji mają dwa koła zębate — możesz ich użyć do przyspieszenia lub spowolnienia ruchu.

Czego się nauczyć?

Koła zębate służą do przenoszenia ruchu, spowalniania lub przyspieszania go, zmiany osi, kąta i kierunku obrotu. Koła zębate służą do tworzenia złożonych mechanizmów ruchomych, takich jak biegi rowerowe, skrzynie biegów, zegary.

 

RU

ШЕСТЕРЕНОЧНАЯ СТЕНА

Что делать?

Составьте цепочку шестеренок и поверните ручку.

Что заметить?

Каждая из шестеренок вращается в иную сторону нежели предыдущий. Некоторые элементы конструкции оснащены двумя шестеренками – используя их, можете ускорить или снизить скорость движения.

Чему научиться?

Шестеренки используются для передачи движения, его ускорения или снижения ео скорости, изменения оси, угла или направления вращения. Шестеренки используются при создании сложных движущихся механизмов, например, передач велосипеда, коробок передач, часов.

Skip to content