Skip to content

Laser industry

EN

Laser industry

  1. Solid state laser “KBHAT-15“, which was used in the labs of Vilnius university Laser Research Center around 1985. The application of such a laser is shown in the picture.

2, 3. Heads of discharge lamps accelerated high energy lasers. Vilnius University Laser Research Center, around 1985.

4, 5. A solid-state lasers’ optical elements.

6, 7. Discharge lamps used for solid-state lasers’ accumulation. Spiral lamp was also used by T. Maiman. He produced the first world’s ruby laser

The first industrial solid state lasers were accumulated by discharge lamps. The impulse recurrence frequency of these lasers was not high – around 1 Hz, while the energy efficiency was low. The laser heads which are showcased are just the tip of the iceberg. To cool a complete laser, tens of buckets of water were used per hour, while the electronic unit supplying the discharge lamps was the size of a considerable fridge.

LT

Lazerių pramonė

  1. Kietakūnis lazeris „KBHAT-15“, naudotas Vilniaus universiteto Lazerinių tyrimų centro laboratorijose, apie 1985. Nuotraukoje parodytas tokio lazerio taikymas.

2, 3. Didelės energijos stiklo lazerių, kaupinamų išlydžio lempomis, galvutės. Vilniaus universitetas, lazerinių tyrimų centras, apie 1985.

4, 5. Kietakūnių lazerių optiniai elementai.

5, 6. Išlydžio lempos, naudotos kietakūnių lazerių kaupinimui. Spiralinę lempą panaudojo ir T. Maimanas, pagaminęs pirmąjį pasaulyje veikiantį rubino lazerį.

Pirmieji industriniai kietojo kūno lazeriai buvo kaupinami išlydžio lempomis. Šių lazerių impulsų pasikartojimo dažnis buvo nedidelis – apie 1 Hz, o energinis efektyvumas žemas. Vitrinoje parodytos lazerių galvutės – tik „aisbergo viršūnė“. Sukomplektuotam lazeriui aušinti reikėdavo dešimčių kibirų vandens per valandą, o elektroninis blokas, maitinantis išlydžio lempas buvo didumo sulig nemažu šaldytuvu.

Skip to content