Skip to content

MAGAZYNOWANIE ENERGII CIEPLNEJ

Energia cieplna – zarówno ciepło jak i zimno – może być magazynowana, gdy jest jej nadmiar i wykorzystywana, gdy jest jej niedobór.

 

JAK MAGAZYNOWANE JEST CIEPŁO?

 

ZBIERANA

 

Słońce podgrzewa wodę krążącą w kolektorach. Energię cieplną można również pobierać z fabryk, elektrowni, studni geotermalnych, a nawet centrów danych.

 

AKUMULACJA 

 

Podgrzana woda ogrzewa izolowany termicznie zbiornik. Woda jest często wykorzystywana do magazynowania i transportu energii cieplnej, ponieważ jej ciepło właściwe jest wyjątkowo wysokie.

 

UŻYWANA

 

Ciepło lub zimno zgromadzone w zbiorniku może być wykorzystane do ogrzewania i chłodzenia domów, dostarczania ciepłej wody, ogrzewania szklarni lub wytwarzania energii elektrycznej.

 

MATERIAŁY I METODY

 

Energia cieplna może być magazynowana w postaci ciepła właściwego, które jest pochłaniane podczas ogrzewania materiału i uwalniane, gdy się ochładza. Może również występować ciepło utajone, które jest pochłaniane, gdy materiał topi się i jest uwalniane, gdy zestala się. Materiały mają różne pojemności cieplne właściwe i utajone.

 

PODRÓŻ ENERGII CIEPLNEJ DO ZIEMI

 

Nachylona pod kątem około 23,5° Ziemia obraca się wokół Słońca w czasie, który nazywamy rokiem. Półkula północna otrzymuje więcej światła i ciepła przez połowę roku, druga połowa – półkula południowa. Tak zmieniają się pory roku na Ziemi.

 

WCZORAJ

 

W przeszłości do ogrzewania domów i łóżek używano gorących kamieni, a wkopane w ziemię pojemniki na lód służyły jako lodówki.

 

DZISIAJ

 

Obecnie najczęstszym sposobem magazynowania ciepła jest ogrzewanie lub chłodzenie dużej ilości materiału. Wydajność tego typu pamięci wynosi tylko 50-80%, ale są one stosunkowo proste.

 

JUTRO

 

W przyszłości zbiorniki ciepła będą mniejsze, ale bardziej pojemne. Obecnie opracowywane są bardziej złożone technologie ukrytego i termochemicznego magazynowania ciepła, których sprawność sięga 100%.

 

WYZWANIE:

 

ZBIERAJ CIEPŁO Z ZBIORNIKA MIEJSKIEGO

 

Gdy słońce nagrzeje kolektor, przekręć zawór – skieruj ciepło do zbiornika.

Gdy kolektory ostygną zamknij zawór – nie zamrażaj zbiornika!

Po zgromadzeniu wystarczającej ilości ciepła miasto będzie mogło się nim ogrzać.

Skip to content