Skip to content

Magnetinė skulptūra

PL

RZEŹBA MAGNETYCZNA

Co robić?

Stwórz magnetyczną rzeźbę.

Na co zwrócić uwagę?

Magnesy przyciągają i magnetyzują niektóre metalowe przedmioty.

Czego się nauczyć?

Dwa magnesy stałe są otoczone polami magnetycznymi. Metal, który wchodzi w pole magnetyczne, uzyskuje właściwości magnetyczne. Ponieważ pole magnetyczne słabnie, gdy oddala się od źródła pola magnetycznego (magnes stały), odpowiednio słabną nabyte właściwości magnetyczne metalu.

 

RU

МАГНИТНАЯ СКУЛЬПТУРА

Что делать?

Создайте магнитную скульптуру.

Что заметить?

Магниты притягивают и намагничивают некоторые металлические объекты.

Чему научиться?

Два постоянных магнита окружают магнитные поля. Металл, попав в магнитное поле, получает магнетические свойства. Поскольку магнитное поле ослабевает по мере удаления от источника магнитного поля (постоянного магнита), соответственно ослабевают и приобретенные металлом магнетические свойства.

 

Skip to content