Skip to content

Naujuoju ETM direktoriumi tapo Mykolas Bistrickas

Mielieji, norime informuoti, kad Energetikos ir technikos muziejui jau daugiau nei mėnesį vadovauja naujasis direktorius Mykolas Bistrickas. Anksčiau M. Bistrickas vadovavo produktų dizaino, inovacijų ir kūrybinių industrijų centro VGTU „LinkMenų fabrikas“ mechanikos laboratorijai.

Jaunas vadovas į šią poziciją muziejuje atėjo didelių pasikeitimų metu – Energetikos ir technikos muziejus ruošiasi įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas (atnaujinant ir sukuriant ekspozicines erdves)“. Vadovas tikisi įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir tiki, kad muziejus gali tapti energetikos inovacijų vieta. Jo paties žodžiais:

„Energetikos ir technikos muziejus yra tinkama vieta energetikos istorijos puoselėjimui bei inovacijų raidos supratimui. Tik suprasdami raidą ir mokėdami istoriją galėsime sukurti daugiau inovacijų, kurios garsins ir padės žygiuoti Lietuvai į priekį.“

Skip to content