Skip to content

Rankų baterija

PL

BATERIA W POSTACI RĄK

Co mam robić?

Połóż dłonie na dwóch metalowych dyskach, jedną na lewym dysku, drugą na prawym. Obserwuj miernik. Wypróbuj różne kombinacje metali. Obserwuj, kiedy miernik pokaże najwyższą wartość.

Na co zwrócić uwagę?

Różne kombinacje metali prowadzą do różnych odczytów miernika.

Co warto wiedzieć?

Dotykając dwóch różnych metali własnymi rękami, „wytwarzasz” baterię. Elektrony przepływają z jednego metalu do drugiego. Twoje ciało, a mianowicie – wilgotność skóry, staje się elektrolitem baterii.

 

RU

РУЧНАЯ БАТАРЕЯ

Что делать?

Положите руки на два металлических диска – одну на правый, другую на левый. Наблюдайте за измерительным прибором. Испытайте разные комбинации металлов. Наблюдайте, когда показания измерительного прибора  наиболее высокие.

На что смотреть?

Разные комбинации металлов обуславливают разные показатели измерительного прибора.

Чему научиться?

Прикасаясь своими руками к двум разным металлам, вы «изготавливаете» батарею. Электроны текут из одного металла в другой. Ваше тело, а точнее, влажность вашей кожи, становится электролитом для батареи.

Skip to content