Skip to content

Skridiniai

PL

KRĄŻKI

Co robić?

Pociągnij sznurek, aby podnieść każdy worek i porównaj. Czym różni się podwieszenie worków?

Na co zwrócić uwagę?

Im więcej jest krążków, tym łatwiej jest podnosić ciężary, ale wówczas trzeba więcej sznurka.

Czego się nauczyć?

Krążki służą do poprawy stosunku mocy do masy. Zgodnie z tą zasadą towary podnoszą dźwigi budowlane. Zasada działania krążków jest również wykorzystywana w wielu innych mechanizmach podnośnikowych — młynach, windach itp.

 

RU

БЛОКИ

Что делать?

С помощью веревки поднимите каждый мешок и сравните. Чем отличается подвешивание мешков?

Что заметить?

Чем больше блоков, тем легче поднимать вес, но веревки также используется больше.

Чему научиться?

Блоки используются для улучшения соотношения силы и веса. По такому принципу грузы поднимают строительные краны. Принцип блоков используется и в большинстве други подъемных механизмов – в мельницах, лифтах и др.

Skip to content