Skip to content

Šnipiškės

PL

ŚNIPISZKI

Wzmianki o pierwszych magazynach i straganach na terenie dzielnicy Śnipiszki (Šnipiškės) pochodzą z XVI w. – już wtedy ta część miasta była uważana za dogodnie położone przedmieście. Wielki Książę założył tu swoje miejsce hodowli psów. Gliniasta gleba sprawiła, że tu powstały cegielnie i kaflarnie, które dostarczały materiałów do budowy wielu budynków starego Wilna. Niektóre z nich zachowały się do dnia dzisiejszego.

W 1875 roku sporządzono plan zagospodarowania przestrzennego miasta, w którym zaplanowano rozbudowę Wilna w kierunku północnym. Śnipiszki podzielono wówczas na kilka dzielnic – powstały kolonie murowanych domów mieszkalnych (Pióromont) oraz drewniane domki letniskowe. W czasach radzieckich prawy brzeg rzeki Wilii postanowiono przekształcić w nowe centrum miasta, które dziś charakteryzuje się wyraźnymi kontrastami – szklane drapacze chmur wyrastają w pobliżu drewnianych chat.

 

RU

ŠNIPIŠKĖS

Первые склады и прилавки в Шнипишкес появились еще в 16 веке, когда эта часть города уже считалась удобным пригородом. Великий князь основал здесь свои псарни. Глинистая почва в этом районе дала начало кирпичным, булыжным и черепичным мастерским, которые обеспечили строительными материалами многие здания Старого Вильнюса, сохранившиеся до наших дней.

В 1875 году, когда был составлен перспективный план города, планировалось расширять Вильнюс в северном направлении. Затем Шнипишкес был разделен на несколько кварталов – были построены колонии кирпичных жилых домов (Пиромонтас), а также деревянные здания дачного типа. В советское время правый берег реки Нерис было решено превратить в новый центр города, и сегодня он характеризуется резкими контрастами – стеклянные небоскребы растут рядом с деревянными избушками.

Skip to content