Skip to content

Spalvoti šešėliai

PL

KOLOROWE CIENIE

Co robić?

Stań przy białej ścianie i zwróć uwagę na swój cień. Co czyni go niezwykłym?

Na co zwrócić uwagę?

W tym pokoju nasze cienie są kolorowe.

Czego się nauczyć?

Na ścianę skierowane są trzy reflektory: czerwony, zielony i niebieski. Te kolory strumienia świetlnego, które odpowiadają receptorom ludzkiego oka, tworzą system mieszania kolorów RGB (czerwony, zielony, niebieski). Mieszając światła koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego, uzyskiwane są inne kolory. Gdy swym ciałem blokujemy wszystkie światła reflektorów, widzimy czarny cień. Gdy światła wszystkich trzech kolorów (czerwonego, zielonego i niebieskiego) nakładają się na siebie, uzyskujemy biały kolor.

 

RU

ЦВЕТНЫЕ ТЕНИ

Что делать?

Встаньте у белой стены и обратите

внимание на свою тень. Чем она необычна?

Что заметить?

В этой комнате тени цветные.

Чему научиться?

На стену направлены три прожектора: красный, зеленый и синий. Эти цвета, соответствующие рецепторам глаза человека создают систему смешивания цветов RGB (англ. red, green, blue). Смешивая красный, зеленый и синий цвет, получаются другие цвета. Черную тень мы видим, поскольку телом мы заслоняем все цвета прожекторов. Белый цвет мы получаем, когда перекрываются лучи всех трех (красного, зеленого и синего) цветов.

Skip to content