Skip to content

Spalvų muzika

PL

MUZYKA KOLORÓW

Co robić?

Wybierz jedno koło kolorówe i stań na nim. Co się stało? Wypróbuj wszystkie kolory.

Na co zwrócić uwagę?

Kiedy stoisz na kołach o różnych kolorach, słychać coraz to inny dźwięk.

Czego się nauczyć?

Po stanięciu na kole kolorów aktywujesz czujnik wbudowany w reflektor, który reaguje na ruch i wysyła sygnał elektryczny do komputera. Komputer z kolei odtwarza zaprogramowane dźwięki. Czujniki ruchu są ważną częścią systemów bezpieczeństwa, automatycznego oświetlenia i mechanizmów oszczędzania energii.

 

RU

ЦВЕТОВАЯ МУЗЫКА

Что делать?

Выберите один цветной круг и встаньте на него. Что произошло? Испробуйте каждый цвет.

Что заметить?

Встав на разного цвета круги, раздается все иной звук.

Чему научиться?

Встав на цветной круг, вы активируете встроенный в прожектор датчик, который реагирует на движение и подает электрический сигнал в компьютер. Тот запускает запрограммированные звуки. Детекторы движения является важной частью систем безопасности, автоматического освещения и механизмов энергосбережения.

Skip to content