Skip to content

Lapkričio 16 – tarptautinę tolerancijos dieną – Energetikos ir technikos muziejuje vyks muzikos ir dailės festivalis „Tautų įvairovė – mūsų stiprybė“. Festivalio tema – žydų ir totorių tautų simboliai bei muzika.

Muziejaus kondensatorių salėje (rūsyje) vyks muzikiniai jaunųjų atlikėjų pasirodymai, juos vertins festivalio komisija. Koncertas atviras muziejaus lankytojams, tačiau pasirodymų metu prašoma laikytis tylos. Šiuo metu Kondensatorių salėje taip pat vyksta Ievos Juršėnaitės instaliacijų paroda „Laukinės gamtos šuolis“.

Lietuva – daugiakultūrė šalis, kurioje gyvena apie 150 tautų atstovų. Kiekviena jų puoselėja savitas, bet kartu ir artimas tradicijas. Festivalis „Tautų įvairovė – mūsų stiprybė“ organizuojamas siekiant supažindinti su Lietuvoje gyvenančių tautų kultūra, populiarinti jų muzikinę kūrybą, įtraukiant į muzikos ir meno mokyklų mokymo programą, puoselėti vaikų ir jaunimo muzikinį bei dailės meistriškumą, jų menines, asmenines kompetencijas ir sudaryti sąlygas saviraiškai.

Festivalio muzikos dalies dalyviai atliks du kūrinius: totorių ar žydų kūrėjų profesionaliosios muzikos ar liaudies kūrybos kūrinį ar aranžuotę šių tautų tema bei lietuvių kūrėjų profesionaliosios muzikos ar liaudies kūrybos kūrinį.

Festivalio dailės dalies dalyviai vizualių priemonių pagalba, pasirinkta technika išreiškia tautų simboliką. Dalyvaus trys jaunųjų kūrėjų grupės: vaikai iki 10 metų, 11-14 metų ir 15-19 metų jaunuoliai.

Pažinkime Lietuvos daugiatautiškumą!

Renginys nemokamas. Pradžia – 12 val.

Festivalį organizuoja VšĮ „Menopolis“ ir Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla.

Skip to content