Skip to content

Termoelektrinis generatorius

PL

Lampa naftowa z generatorem termoelektrycznym TK-3.

SSSR, 1955 r.

Generator termoelektryczny – to urządzenie generujące energię elektryczną z energii cieplnej.
Taką lampę naftową z generatorem termoelektrycznym opracował Abram Fiodorowicz Jofe w srodku XX wieku w Leningradzie, w Rosji. Wykorzystując energię cieplną, emitowaną przez płonącą lampę, wytwarzana jest energia elektryczna (80-90 V), dostarczana do odbiornika radiowego podłączonego do generatora termoelektrycznego.

Odbiornik radiowy Philips – 634A. Ryga, 1935 r.

 

RU

Керосиновая лампа с термоэлектрическим регулятором TK-3.

СССР, 1955 г.
Термоэлектрический регулятор – устройство, превращающее тепловую энергию в электроэнергию.
Такую керосиновую лампу с термоэлектрическим регулятором создал Абрам Федорович Иоффе в середине ХХ в. В Ленинграде (сегодняшний Санкт-Петербург) в России. Используя тепловую энергию горящей керосиновой лампы, вырабатывается электроэнергия (80-90 В), которая поставляется к подключенному к термоэлектрическому генератору радио.
Радио Phillips – 634A. Рига, 1935 г.

Skip to content