Skip to content

Turbinų salė

PL

Hala turbinowa

Przy pomocy generatorów parowych i turbinowych, hala turbin wytwarzała energię elektryczną.
Wyposażenie maszynowe zostało ukończone 17 stycznia 1903 roku: powstały dwa poziome silniki parowe o mocy 350 KM (125 i 135 obr/min) wyprodukowane „Orthwein, Karasinski i S-ka“ w Warszawi. Do wałów silnika parowego podłączone generatory prądu stałego o mocy 440 V prądu stałego o mocy 250 kW. Wszystkie urządzenia elektryczne zostały zainstalowane przez Niemiecką firmę „Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft in Berlin“
W hale pozostały jeszcze dwa miejsca do silników parowych 500 AG.
Elektryczny panel kontrolny z dębowym wykończeniem, który otaczał marmurowe panele, został zamontowany na specjalnej podwyższonej platformie, a zegarek lśnił nad panelem. Mężczyzna nieustannie obserwuje plac.
Prąd elektryczny z przewodów panelu rozdzielczego, ułożony na dnie Vilija (Neris), przepłynął do innego miejsca na rzece. Stamtąd przewody do oświetlania ulicy zostały wyprowadzone na pod ziemią (nie w celu zmniejszenia wąskich ulic) lub przy użyciu drewnianych słupów.

W 1925-1938 r. modernizacja elektrowni zastąpiła również wyposażenie maszynowni.
Istniejące wyposażenie hali turbin zainstalowano w 1946 r., przebudowano w 1944 r. przez niemiecka armia zniszczoną elektrownię.

 

RU

Турбинный зал

С помощью пара и турбогенераторов, в турбинном (машинном) зале генерировалась электроэнергия.
Оборудование машинного зала окончательно установлено 17 января 1903 г.: установлены два горизонтальных паровых двигателя по 350 ЛС (125 и 135 оборотов /мин), изготовленные на предприятии „Orthwein, Karasinski i S-ka“, в Варшаве. К валам двигателей присоединены генераторы постоянного тока напряжением 440 V мощностью 250 kW. Все электрооборудование было установлено немецкой фирмой „Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft in Berlin“.
В зале было оставлено место для еще двух паровых двигателей в 500 ЛС.
Приборный щит управления электростанцией с дубовой обводкой, обрамляющей мраморные плиты, был установлен на специальной возвышенной площадке, а над щитом красовались часы. На площадке постоянно дежурил человек.
Электроэнергия от электрораспределительного щита по проводам, проложенным по дну Вилии (Нериса), текла в расположенный на другой стороне реки пункт распределения электричества. Оттуда провода для освещения улиц были проложены под землей (чтобы не уменьшали пространства узких улиц) или используя деревянные столбы.
В 1925-1938 г. при модернизации электростанции было заменено и оборудование машинного зала.
Сегодняшнее оборудование турбинного зала было установлено в 1946 г., при восстановлении разрушенной немцами при отступлении в 1944г. электростанции.

Skip to content