Skip to content

Vandens parabolė

PL

PARABOLA WODNA

Co mam robić?

Obróć naczynie. Obserwuj, jak zmienia się kształt powierzchni cieczy.

Na co zwrócić uwagę?

Płaska powierzchnia obracającego się płynu zagłębia się. Im szybciej obracasz naczynie, tym głębsze wgłębienie.

Co warto wiedzieć?

Obracanie naczynia powoduje, że ciecz przemieszcza się na zewnątrz pojemnika, gdzie się koncentruje, tworząc wgłębioną powierzchnię. Powierzchnia w kształcie lejka, jaką możesz obserwować w naczyniu to paraboloida. Krzywa w płaszczyźnie naczynia jest paraboloidalna: jest to krzywa, którą zobaczyłbyś, gdybyś przeciął paraboloidę w kierunku dolnym aż do środka.

 

RU

ВОДНАЯ ПАРАБОЛА

Что делать?

Поверните емкость. Наблюдайте, как изменяется форма поверхности жидкости.

На что смотреть?

Плоская поверхность вращающейся жидкости изгибается. Чем быстрее вы крутите емкость, тем больше становится углубление.

Чему научиться?

В связи с вращением жидкость движется к внешней стороне емкости, формируя впалую поверхность. Поверхность в форме воронки, которую вы видите в емкости, является параболоидом. Кривая на плоскости емкости является параболоидной: это такая кривая, которую бы вы видели, если бы перерезали параболоид вниз до середины.

Skip to content