Skip to content

Zoetropas

PL

TRÓJWYMIAROWY ZOETROP

Co robić?

Naciśnij przycisk i obserwuj.

Na co zwrócić uwagę?

Gdy różne kształty obracają się w jasnym, migającym świetle, tworzą one iluzję ruchu.

Czego się nauczyć?

Sekwencyjnie ułożone figury szybko się obracają. Migające światło zapobiega zauważeniu rozlanego obrazu i pomaga nam zobaczyć sekwencję jasno oświetlonych obrazów w tym samym miejscu. Inercja naszego wzroku zamienia tę sekwencję w animowany ruch.

 

RU

ТРЕХМЕРНЫЙ ЗОЕТРОП

Что делать?

Нажмите на кнопку и наблюдайте.

Что заметить?

Различные фигуры, вращаясь в ярком мерцающем свете, создают иллюзию движения.

Чему научиться?

Равномерно расположенные фигуры быстро идут по кругу. Мерцающая лампочка не позволяет нам заметить расплывшейся картинки и в том же месте помогает увидеть последовательность ярко освещенных картинок. Инертность нашего зрения превращает эту последовательность в анимированное движение.

Skip to content