Skip to content

Elektra Vilniuje

PL
Energia elektryczna w wilnie
Pierwsze małe elektrowni w Wilnie pojawiłi się u zamożnych ludzi w domu i służyły do oświetlania pomieszczeń. W 1897 r. taka elektrownia działała w domu M. Jelenskiego, prospekt Jurgio (t. Gedimino). Z niego energia elektryczna była dostarczana do domu S. Prozorowej, ul. Chersono (t. A. Jaksto). Druga elektrownia rozpoczęła działalność w 1901 roku w domu generała Kukelia (t. Brytyjska Ambasada). Później powstaje coraz więcej prywatnych elektrowni, tartaki są wprowadzane, a prywatna energia elektryczna się rozwija. Małe elektrownie zaczynają również pojawiać się w instytucjach publicznych, na przykład w 1902 roku w terenie wileńskiego ratusza (t. Litewska Filharmonia Narodowa).
Pierwsza wileńska miejska elektrownia zaczyna działać w lutym 1903 roku.

 

RU
Электричество в вильнюсе
Первые небольшие электростанции в Вильнюсе появились в домах богатых людей и использовались для освещения помещений. В 1897 г. такая электростанция работала в доме М. Еленскиса на проспекте Юргиса (теперешний Гядимино). Из нее электроэнергия поставлялась дому С. Прозоровой на Херсонской (теперешней А. Якшто) улице. Вторая электростанция начала работать в 1901 г. в доме генерала Кукялиса (теперешнее посольство Великобритании). Позже частные электростанции оборудовались все чаще, начато введение электричество на лесопилки, и частный электрический сектор разрастается. Небольшие электростанции стали появляться и в общественных институциях, например, в 1902 г. в помещениях залов города Вильнюс (теперешняя Национальная филармония Литвы).
В феврале 1903 г. начинает работу первая Вильнюсская городская электростанция.

Skip to content