Skip to content

Privatumo politika

Ši duomenų privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos muziejaus (toliau – Muziejus) teikiamomis paslaugomis.

Muziejus gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

RENGINIAI IR EKSKURSIJOS. NUOMA

Registruojantis į renginius, ekskursijas ar juos organizuojant, bei nuomojant Muziejaus patalpas, Muziejus iš lankytojų (ar nuomininkų) gali paprašyti pateikti savo vardus, pavardes, elektroninio pašto adresus, adresus bei telefono numerius.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Muziejaus administravimo, statistikos, saugumo, grįžtamojo ryšio, pagalbos Muziejaus lankytojams bei Muziejaus turto apsaugos tikslu. Renginių ir ekskursijų atveju Jūsų duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, o Muziejaus patalpų nuomos atveju – remiantis nuomos sutarties pagrindu (siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį).

Nuomos sutarties atveju, Jūsų duomenys bus saugomi 10 metų po sutarties pasibaigimo, o renginių ir ekskursijų atveju – 1 metus.

FILMAVIMAS IR FOTOGRAFAVIMAS MUZIEJAUS TERITORIJOJE

Filmavimas ir fotografavimas yra vykdomas Muziejaus reprezentaciniams, reklamos bei metraščio administravimo tikslams.

Asmens duomenų (vaizdo įrašų ar nuotraukų), surinktų renginių ar parodų metu, valdytojas yra Muziejus, kuris vaizdo įrašus gali perduoti tretiesiems asmenims, kurie padeda organizuoti renginį ir vykdyti reklamą, parengti prezentacinę medžiagą. Tokiais asmenimis gali būti reklaminės medžiagos kūrėjai ir platintojai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių ir internetinės svetainės administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan.

Renginio metu padaryti vaizdo įrašai ir (ar) nuotraukos bei jų ištraukos gali būti viešinami bei transliuojami gyvai Muziejaus „Facebook“, „Instagram“, „Twitter“ paskyrose, internetiniame puslapyje, taip pat kitose reklamos ar informacijos sklaidos priemonėse.

Renginių metu nuotraukos ir vaizdo įrašai yra daromi remiantis mūsų teisėtu interesu fiksuoti Muziejuje vykstančius renginius ir šią medžiagą naudoti prezentaciniams, reklamos bei metraščio administravimo tikslams.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai bus saugomi 5 metus nuo jų padarymo momento.

KANDIDATŲ ASMENS DUOMENYS

Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, CV ir motyvacinis laiškas bei pozicija) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Kandidatų asmens duomenis saugome tol, kol vyksta atranka į konkrečia poziciją. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas.

Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.

Duomenys apie įvykusio darbo pokalbio faktą (kandidato vardas, pavardė, darbo pokalbio laikas) saugomi 10 metų nuo atitinkamo darbo pokalbio.

SLAPUKŲ POLITIKA

Mūsų internetiniame tinklalapyje yra naudojami slapukai. Slapukai – tai tekstiniai failai, kuriuose yra nedaug informacijos, siunčiamos į naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, kai lankotės interneto svetainėje. Kiekvieną kartą Jums lankantis toje pačioje interneto svetainėje, slapukai vėl siunčia informaciją į šią svetainę. Slapukų pagalba Jūsų duomenys yra renkami sutikimo pagrindu, išskyrus griežtai privalomus slapukus.

GOOGLE ANALYTICS IR GOOGLE TAG MANAGER

Svetainėse taip pat yra tam tikrų komponentų, kuriuos perduoda „Google Analytics“ – „Google Inc.“ teikiama žiniatinklio srauto analizės paslauga. Tai trečiosios šalies slapukai, kurie renkami ir tvarkomi anonimiškai, siekiant stebėti ir gerinti pagrindinės svetainės veikimą (veikimo gerinimo slapukas). „Google Analytics“ naudoja slapukus rinkti ir analizuoti anonimišką informaciją apie svetainės naudotojų veiksmus. Šią informaciją renka „Google Analytics“, kuri ją apdoroja siekdama parengti ataskaitas svetainės savininkams apie svetainėje vykdomą veiklą. Išsamesnė informacija pateikta šiose tinklavietėse: http://www.google.com/policies/privacy/ ir https://www.google.it/policies/privacy/partners/.
Galite savo nuožiūra panaikinti „Google Analytics“ diegimą savo naršyklėje, pasirinkdami „Google“ „pasirinkimo“ (angl. opt-out) komponentą. Norėdami išjungti „Google Analytics“, spauskite šią nuorodą.

KOKIA INFORMACIJA RENKAMA SLAPUKAIS?

Norime pabrėžti, jog jokie asmens duomenys, leidžiantys nustatyti Jūsų tapatybę, nėra renkami ir bet kokia surinkta informacija yra naudojama tik srauto analizės tikslais. Mūsų naudojamų slapukų pagalba renkame šią informaciją:

  • bendras apsilankiusių vartotojų skaičius;
  • vartotojo praleistas laikas puslapyje;
  • vartotojų peržiūrėtas puslapių skaičius / skaičius per sesiją;
  • naujų / senų lankytojų santykis;
  • kokia naršykle buvo aplankytas puslapis, jos versija ir kalba; vietovė iš kurios buvo aplankytas puslapis;
  • įrenginys, kuriuo buvo peržiūrėtas puslapis (stacionarus kompiuteris, planšetinis kompiuteris ar mobilus telefonas);
  • kokiu būdu buvo patekta į puslapį (tiesiogiai įrašius naršyklėje internetinį adresą, per paieškos sistemas (Google, Bing ir kt.), per socialinius tinklus („Facebook“ ir pan.), per kitas nuorodas.


KAIP VALDYTI SLAPUKUS?

Slapukus galite tvarkyti ir (arba) ištrinti savo nuožiūra. Savo kompiuteryje galite ištrinti visus išsaugotus slapukus, o daugumoje naršyklių galite pasirinkti, kad slapukai nebūtų išsaugomi. Atminkite, kad išjungę slapukus, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios taip pat būtinos interneto svetainių veikimui. Jei norite gauti daugiau informacijos apie slapukus, apsilankykite svetainėje www.aboutcookies.org, kurioje pateikta detalesnė ir nepriklausoma informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus naršyklės parametrų skiltyje ir kaip pašalinti Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus. Jei norite pašalinti slapukus iš savo mobiliojo telefono, žr. savo telefono naudojimo instrukciją. 

APKLAUSOS

Muziejui vykdant apklausas, lankytojas turi pateikti savo amžių, lytį bei miestą, kuriame gyvena. Šie duomenys nėra susieti su konkrečiu lankytoju ir lankytojo asmuo nėra atskirai identifikuojamas.

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Visus Jūsų asmens duomenis, kuriuos renkame aukščiau nurodytomis priemonėmis, mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais saugosime ir tvarkysime 3 metus nuo paskutinio naujienlaiškio atidarymo. Informuojame, kad bet kada galėsite atsisakyti mūsų naujienlaiškių kreipdamiesi el. paštu [email protected] arba naujienlaiškyje paspaudę mygtuką „atsisakyti naujienlaiškio“.

Šioje Privatumo politikoje numatytais atvejais nustatomi kiti asmens duomenų saugojimo terminai.

DUOMENŲ PERDAVIMAS

Jūsų asmens duomenų valdytojas bus Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus (adresas Rinktinės g. 2 Vilnius). Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti jokiems asmenims, išskyrus Muziejaus partnerius, be kurių negali būti sklandžiai teikiamos paslaugos, aprašytos šioje Privatumo politikoje. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių ir interneto svetainės administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pavyzdžiui, policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

DUOMENŲ NEPATEIKIMO PASĖKMĖS

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Muziejui gali nepavykti įgyvendinti šioje Privatumo politikoje išvardintų tikslų.

Nepateikus asmens duomenų negalėsite registruoti ekskursijos ir/ar edukacijos, sudaryti Muziejaus patalpų nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarties. Taip pat nepateikiant savo duomenų pretenduojant į darbo poziciją – negalėsite dalyvauti atrankoje. Nesutinkant su mūsų naudojamais slapukais, negalėsite sklandžiai ir patogiai naršyti mūsų internetiniame tinklalapyje.

DUOMENŲ APSAUGA

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Muziejus imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

1) prašyti, kad Muziejus leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

2) teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

3) teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

4) teisę atšaukti sutikimą;

5) teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Muziejų šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Siekdami pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su Jūsų asmens duomenimis arba iškilus klausimams dėl šios Privatumo politikos galite kreiptis Jums patogiu būdu nurodytais kontaktais:

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus
Rinktinės g. 2, 09312 Vilnius
Įmonės kodas 126142730
A. s. LT49 7044 0600 0098 6482
AB SEB bankas

Tel. (+370 5) 275 4312
El. paštas: [email protected]

Skip to content