Skip to content

Mėbijaus juosta

PL

WSTĘGA MÖBIUSA

Co mam robić?

Ostrożnie przesuń figurę wzdłuż wstęgi Möbiusa.

Na co zwrócić uwagę?

Gdy przesuniesz figurę wzdłuż wstęgi, nie odrywając jej od powierzchni, figura przemierzy całą wstęgę i powróci do punktu początkowego.

Co warto wiedzieć?

Wstęga ta mająca tylko jedną stronę została nazwana na cześć matematyka Augusta Ferdynanda Möbiusa (1790–1868). Gdy podzielimy wstęgę na pół, zachowuje się niezmienioną płaszczyznę. Matematycznie powierzchnię tę można zmierzyć, ale nie ma ona żadnego kierunku. Wstęga Möbiusa może być wykonana z paska papieru poprzez skręcenie jednego końca, a następnie sklejenie.

 

RU

ЛЕНТА МЕБИУСА

Что делать? 

Осторожно двигайте фигуру вдоль ленты Мебиуса.

На что смотреть?

Не отрывая  фигуры от поверхности, она пройдет по всей ленте и вернется на исходную точку.

Чему научиться?

Эта односторонняя лента, названная в честь математика Августа Фердинанда Мебиуса  (1790-1868 m.).  Поделив ленту пополам, сохраняется неизменная плоскостная целостность. Математически поверхность может быть измерена, но у нее нет направления. Ленту Мебиуса можно изготовить из бумажной ленты, повернув один ее конец и после чего склеив.

Skip to content