Skip to content

Kaleidoskopas

PL

KALEJDOSKOP

Co robić?

Spójrz przez oczko w rurce, przekręcaj ją i obserwuj.

Na co zwrócić uwagę?

Za każdym razem, gdy pokręcisz kalejdoskop, zobaczysz w oczku niepowtarzalny obraz, ponieważ kolorowe detale będą ułożone coraz inaczej.

Czego się nauczyć?

W języku greckim „kalejdoskop” oznacza „piękny widok”. Kalejdoskop zwykle składa się z 3 podłużnych luster ustawionych pod określonym kątem w obudowie oraz różnokolorowych szkiełek lub innych drobnych detali. Obracając rurkę kalejdoskopu, szkiełka poruszają się, a ich odbicia w lusterkach tworzą stale zmieniający się symetryczny wzór.

 

RU

КАЛЕЙДОСКОП

Что делать?

Посмотрите сквозь глазок трубочки и, вращая, наблюдайте.

Что заметить?

При каждом вращении калейдоскопа в глазке увидите неповторимую картинку, поскольку цветные детали будут расположены каждый раз иначе.

Чему научиться?

Калейдоскоп в переводе с греческого языка означает „красивый вид”. Зачастую калейдоскоп состоит из 3 продолговатых зеркал, расположенных в корпусе под определенным углом, и разноцветные стеклышки или другие мелкие детальки. При повороте трубочки калейдоскопа стеклышки движутся, а их отражение создает постоянно изменяющийся симметричный узор.

Skip to content