Skip to content

Spalį Kondensatorių salėje atidaroma grupės menininkių paroda „Saudade“

Spalio 4 d. 17 val. Energetikos ir technikos muziejaus Kondensatorių salėje atidaroma grupės menininkių paroda „Saudade“. Atidarymo metu vyks Dominyko Digimo ir Loros Kmieliauskaitės garso performansas NERTI.

Saudade

/saʊˈdɑːdə/

Kas bendra tarp ilgesio ir vilties?

Saudade – lyg ilgesio kupinas atvirukas – nagrinėja gyvenimo ciklą, laikinumą ir jau pažįstamas ateities spekuliacijas. Gyvendamos nerimo ir manipuliacijų pilname pasaulyje, kūrėjos kelia klausimus: kaip šiandienos žmogaus santykis su aplinka keičia rytojų? Kur link mes einame ir kas liks po mūsų?

Parodoje pasitelkiant tapybą, piešinius, objektus, tekstus ir instaliacijas iš skirtingų perspektyvos taškų pristatoma laiko ir tarpusavio ryšių tema. Vilniaus Energetikos ir technikos muziejuje, persipynusių vamzdynų fone, šie kūriniai kelia asociacijas ir su nenumalšinamu žmonijos alkiu siekti progreso alinant gamtos išteklius. Tačiau sekindami Žemės resursus atsiduriame ties žmonijos išnaikinimo riba.

Neišvengiamo rytojaus akivaizdoje vilties paieškos tampa vienu esminių parodos aspektų. Nerimas ir baimė prarasti tai, ką šiandien dar turime, tampa kasdieniu priminimu, jog pasauliui reikia ne atskirties, o bendrystės. Viltis, tarpusavio santykiai ir į praeitį nukreiptas ilgesys sudaro tris pagrindines parodos ašis, o dialogas virsta visų jų susikirtimo tašku.

Kuriant parodą menininkės dirbo keturiose valstybėse, skirtingose laiko zonose, tikėdamos, kad kūrybai skleistis taip pat reikia noro kurti sykiu. Vedinos kompleksiško kūrybos proceso ir jo metu kylančių iššūkių, autorės leidžia kūriniams tapti jo liudininkais ir pristato parodą kaip dar vieną priminimą būti čia ir dabar.

Kuratoriai:

Martynas Pekarskas
Deinora Rudėnaitė

Menininkės:

Eimantė Čekauskaitė
Valentina Černiauskaitė
Elžbieta Upė Rozanovaitė
Laura Marija Šalkauskienė
Aušra Turskytė

Grafikos dizainas:

Valentina Černiauskaitė

Parodos atidarymo metu vyks susitikimas su menininkėmis ir garso performansas.

Nerti į tai, ką girdi, ar nerti tai, ką girdi? Išsinerti iš to, kas esi. Ar išnirti po to, kas įvyks? 

D. Digimas yra kompozitorius, kurio veiklos sritys aprėpia skirtingus garso ir muzikos praktikų barus. L. Kmieliauskaitė – smuikininkė, kurios kūryboje susipina įvairios muzikos atlikimo formos. Renginio trukmė – 40 min.

Video projekcija:

Juozapas Švelnys

◾ Paroda veiks spalio 4–gruodžio 4 dienomis.
◾ Parodos atidarymas – spalio 4 d. (antradienį), 17 val.
◾ 
Įėjimas į parodos atidarymą – laisvas. Parodos lankymas kitomis dienomis – įsigijus muziejaus lankytojo bilietą. 

Skip to content